BB-IT s. r. o.

Na Karlove 25
974 01 Banská Bystrica
tel.č.: +421 948 204 586 (pracovné dni 9:00 – 16:00)

IČO: 47074701
DIČ: 2023728355
IČDPH: SK2023728355

Banka: ČSOB – Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK7275000000004021426981
SWIFT: CEKOSKBX

Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Vložka číslo: 27937/S, Oddiel: Sro